Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Prewencja jest ważniejsza, niż zapobieganie.

Kabaret "Stado Umtata" z Warszawy   Scenka policyjna. Przegląd kabaretów "Szpak" w Kontrastach 17 marca 2007