Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Stosunki bliskie ale nie najszczęśliwsze.

Anna Świderkówna O kontaktach wyspy Kos z Atenami "Hellenika"