Botanischer Garten Christiansberg 2018
Wojciech Hawryszuk 2018
Botanischer Garten Christiansberg 2018
Wojciech Hawryszuk 2018
Botanischer Garten Christiansberg 2018
Wojciech Hawryszuk 2018
Botanischer Garten Christiansberg 2018
Wojciech Hawryszuk 2018
Botanischer Garten Christiansberg 2018
Wojciech Hawryszuk 2018
Botanischer Garten Christiansberg 2018
Wojciech Hawryszuk 2018

Z cyklu: Co by tu jeszcze?

 

Muzyczny Loft

 

W Szczecinie, podobnie jak w innych miastach świata, aktywnie działa kilka tysięcy młodych muzyków. Ale praktycznie nie mają gdzie grać na stałe. Dotyczy to koncertów i prób. Muzyka grana „na żywo” nie cieszy się zainteresowaniem klienta klubowego, bo jej nie znają. Zanim rynek wytworzy konkretne „instytucje” niezbędna jest interwencja społeczna.

Problemem wielu szczecińskich młodych wykonawców - wokalistów młodych zespołów muzycznych jest brak miejsca do prób, a także miejsca do prowadzenia działań warsztatowych. Te w szczecińskich instytucjach kultury zdarzają się niezmiernie rzadko. Ostatnio tę misję wielce udanie realizuje MOK w Dąbiu. Młodzi często bardzo utalentowani ludzie mają problemy z rozwojem swoich karier muzycznych. Muzyczny LOFT to propozycja utworzenia wyspecjalizowanej instytucji kultury w ramach której utworzone zostałyby sale prób i sala koncertowa. LOFT można zorganizować w ramach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych przejętych np. od PKP lub stoczni. Jako instytucja kultury LOFT mógłby również zarządzać salami prób w szkołach, działającymi na rzecz grup szkolnych oraz działających na terenie osiedli szczecińskich. Polegałoby to na adaptacji pomieszczeń (dofinansowanie, projekt) z wkładem pracy własnej zespołu i mieszkańców.

1. MUZYCZNY LOFT to materializacja idei wykorzystania budynków poprzemysłowych w ramach rewitalizacji zaniedbanych terenów miasta.


2. Obiekt powinien posiadać 10 – 20 sal prób, pracownie plastyczne dla indywidualnych twórców oraz uniwersalną salę do organizowania koncertów, kręcenia filmów - teledysków i działań artystycznych – choćby teatralnych. Do tego zaplecze sanitarne, magazyny i wyposażenie. Obiekt wykorzystany do tego celu powinien mieć powierzchnię ok. 5000 m.kw. Ważne jest „zielone” otoczenie obiektu, a najlepiej również nadwodne. To pozwoli włączyć w działanie dzieci i organizować imprezy na „wodnym” wolnym powietrzu.


3. Skala działania pozwoli na samofinansowanie w znacznym stopniu całorocznej działalności obiektu.


4. Powstaje problem, komu dać a komu nie miejsce do prób. Takie usługi instytucja LOFT-u świadczyłaby wg kilku zasad. Debiutanci mogliby otrzymać grant "debiutancki" i korzystać z wnoszeniem opłat minimalnych, inni muzycy - zespoły mogliby wnosić opłaty komercyjne, na poziomie pokrycia kosztów. Decyzję w tej sprawie może podjąć Rada Programowa Loftu przekazując granty organizatorom różnych szczecińskich festiwali i przeglądów.


5. Takie podejście do młodych ludzi, obywateli naszego miasta, to wyraz szacunku dla ich pracy, pomoc w rozwoju zainteresowań i znaczący impuls, który stworzy w pewnym okresie czasu nową jakość w ich produkcjach klubowych i estradowych, a może nawet oryginalne, dostrzegalne szczecińskie brzmienie.


6. Skala przedsięwzięcia pozwoli zbudować międzynarodowy system wymiany kulturalnej w dużej skali, również w układzie metropolitalnym.


7. To może być miejsce dla działań warsztatowych Akademii Sztuki. Ważne jest aby w tym kombinacie wytworzyły się również – na wzór klubów studenckich z zamierzchłej epoki - struktury samorządowe.


Polska może okazać się „krawcem” Europy, otwartym na wymianą artystyczną i realizującą tę że w dobrych, profesjonalnych warunkach, on-line i na równych artystycznych prawach, jako że nie jesteśmy gorsi, a możemy być bardzo dobrzy. Debata publiczna inicjowana w LOFCIE może służyć przywróceniu roli sztuki lokalnej, regionalnej w życiu codziennym człowieka. Sztuka europejska jest, a może w stopniu największym, medium uniwersalnym. Musimy to dostrzec, podobnie jak możliwość tkwiącą w aktywności młodych ludzi. Należy w tworzenie miejsc wymiany inwestować, dać wyraźny sygnał, że dialog młodych jest ważny. Wsparcie środowiska młodych muzyków będzie możliwe w ramach organizowanych warsztatów muzycznych, z udziałem innych artystów. Uniwersalna sala może stać się studiem filmowym, salą multimedialna i wystawienniczą. Należy poważnie potraktować próby artystyczne młodych artystów i amatorów. LOFT będzie miejscem wzajemnej edukacji muzyków, plastyków, w tym artystów i zespołów przyjeżdżających na zajęcia warsztatowe. Konfrontacje artystyczne będą realizowane warunkach odpowiadających standardom europejskim. Elementem edukacji są działania samokształceniowe i warsztaty z udziałem muzyków oraz wymiana międzynarodowa.


Do korzystania z pracowni i sal prób zostaną zaproszeni młodzi muzycy szczecińscy, filmowcy, multimedialiści, artyści plastycy, aktorzy.


Efekt będzie wiązał się z publikacjami w prasie branżowej, muzycznej oraz z możliwością zrealizowania transmisji telewizyjnych i radiowych on line, publikacjami w prasie lokalnej zespołów muzycznych z Europy.


Standard oferty artystycznej , a także warunki odbioru sztuki zapewnią stałą publiczność – najlepszego sponsora działalności kulturalnej.

 

Wojciech Hawryszuk Maj – czerwiec 2010

 

Kontakt

Wojciech Hawryszuk


tel.(+48) 501 693 300,
(+48) 91 823 94 04

Odwiedzający

Dzisiaj 7

Od 1.IX.2006 850727