Szkice Jurka Markowskiego
Szkice Jurka Markowskiego
Szkice Jurka Markowskiego
Szkice Jurka Markowskiego
Szkice Jurka Markowskiego
Szkice Jurka Markowskiego

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

W 2008 roku dwoje młodych grafików w ramach warszawskiego festiwalu „Niewinni czarodzieje” urządziło „warsztaty o Białoszewskim”. Wraz z kilkunastoma uczestnikami projektu wsiedli w mikrobus i objeżdżali warszawskie miejsca Mirona: Poznańska 37 mieszkania 5, plac Dąbrowskiego 7 mieszkanie 13, Lizbońska 2 mieszkania 62 [w Warszawie].

Tadeusz Sobolewski „Czlowiek MIRON” 2012

Chcę zostać radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Chętnie przedstawię swoje pomysły związane z tworzeniem miejsc pracy w wymienionych w tytule obszarach gospodarczych. Mam bardzo konkretne pomysły i chcę zaproponować nowe spojrzenie na inwestowanie tam publicznych pieniędzy.

Inwestycje publiczne muszą konsekwentnie służyć tworzeniu nowych miejsc pracy. Nie chodzi o etaty socjalne, tworzone na czas realizacji projektu. Chcę rozmawiać o kreowaniu nowych produktów i usług.  A zacząć trzeba od kształcenia postaw aktywnych, odpowiedzialnych, praktycznych i prorynkowych umiejętności u uczniów i studentów.
 Absolwenci Akademii Sztuki są potrzebni w każdej szkole, żeby to właśnie wykształceni artyści uczyli nasze dzieci rysunków, śpiewu i muzyki; artyści są potrzebni w każdym kurorcie, żeby na straganach pojawiły się wreszcie nowe pamiątki regionalne, produkowane na miejscu choćby przez spółdzielnie socjalne.
 W naszym regionie znajduje się najwięcej, bo ponad 20% wszystkich miejsc noclegowych w Polsce (i są wykorzystywane w 44% , to najwyższy odsetek w kraju).
 To jest duży rynek turystyczny i ciągle rośnie. Rynek potrzebuje nowych produktów, a produkty – wytwórców. Tu mogą powstać miejsca pracy i tak u nas należy myśleć o turystyce.
 Matematycy zadecydują o przyszłości Europy. Jeżeli ich wykształcimy, to przyjdą po nich – ale i do nich – najlepsze firmy nowych technologii. Należy zadbać o te matematyczne talenty już w pierwszych latach szkoły podstawowej. Wystarczy nie tracić tego co mamy. Ich przyszła wiedza i wysokie kwalifikacje dadzą wysokie dochody tak jak dają matematykom pracującym w krajach UE.
 Do udziału w wyborach zostałem zaproszony przez Platformę Obywatelską, choć nie jestem jej członkiem. Proszę o głos 16 listopada 2014.
Pozdrawiam,
Wojciech Hawryszuk