Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Dialogi           

- Pan przewodniczący podziękował za odpowiedź, ale niech Pan jeszcze zostanie.    Radny    Piotr Kęsik      

- Szkoda.    Dyrektor Wydziału Sportu    Bogusław Baniak   A już chciał się oddalić do pełnienia ważnej dla miasta służby społecznej.   Pastwił się i pastwił PK nad urzędnikiem, który do tej akurat trybuny nijak nie pasował..  10 01 05    Sesja RM